Coidado de crianzas

Dueño: Mario Martínez
Categoría: Escola / coidado de crianzas
Precio: 10,00 Sb

Zona: Santiago de Compostela.

Son pai de un nenon de pouco máis de un ano e profesor de academia (desde primaria ata bacharelato) polo que estou afeito a tratar con crianzas. Teño un estilo democrático de coidado e son unha persoa alegre, empática e atenta, ademáis de habilidoso con todo o relativo ao coidado de crianzas. Podemos vernos e coñecernos con aterioridade e despois decidides contar ou non cos meus servizos, unha vez haxa algo de confianza.

O prezo sería de 10 Sabias por hora. No caso de ser máis de unha crianza ou se queredes que ademáis realice algunha actividade coas nenas entón podemos mirar outros prezos. Gastos de transporte, se os houbese, a parte e en euros.