Man de obra con algo de experiencia en agricultura

Dueño: Mario Martínez
Categoría: Agricultura
Precio: 8,00 Sb

Zona: Santiago de Compostela

Ofrézome a botar unha man con traballos hortícolas. Desherbar, colleitar, preparar bancais, apañar patacas, vendimiar e calquera cousa que se precise, preferible que non teña que ver con gandería. O prezo sería de 8 Sabias por hora de traballo, máis gastos de transporte a parte, en euros. Tamen acepto troco por productos.